นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อิเล็คชั่นว็อทช์ ไทยแลนด์ (Election Watch Thailand) เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานสากลและ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เราเก็บข้อมูลประเภทใดและอย่างไร

ในการเข้าชมเว็บไซต์ Election Watch TH จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของผู้เข้าชม ยกเว้นในส่วนของ “การให้ข้อมูลสถานการณ์การเลือกตั้ง” โดยในส่วนนี้ของเว็บไซต์จะมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยได้แบ่งเป็น 2 แนวทางหลัก คือ

 • ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อจดจำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจดจำไว้ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเท่านั้น
 • เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ (ในกรณีที่ได้รับการยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้งเท่านั้น) เพื่อจุดประสงค์ตามที่มีการอธิบายไว้ในเนื้อหาต่อจากนี้

เมื่อคุณจะเข้าสู่หน้า “การให้ข้อมูลรายงานสถานการณ์การเลือกตั้ง/แจ้งเหตุผิดปกติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง” หากคุณต้องการจะดำเนินการต่อ เรามีความจำเป็นจะต้องให้คุณล็อกอินเข้าบัญชีกูเกิ้ลหรือเฟซบุ๊ค เพื่อเป็นการยืนยันว่า การกรอกแต่ละครั้งไม่ใช่การสแปมระบบ หลังจากนั้นจะมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 2 อย่าง คือ

 • E-mail address ที่ผูกกับบัญชีโซเชียลของคุณ : เราจะเก็บข้อมูลอีเมล์แอดเดรสของคุณเพื่อจำแนกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (ผู้ให้ข้อมูล) แต่ละแหล่งออกจากกัน และเพื่อใช้อ้างอิงแหล่งข้อมูลในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลต้องการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลหรือส่งข้อมูลมาเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในการติดต่อกลับ หรือ อ้างอิงไปถึงตัวบุคคลของผู้ให้ข้อมูล หรือนำไปใช้ในทางการค้าหรือส่งต่อให้กับองค์กรอื่นๆเพื่อไปใช้ประโยชน์ทางการค้าแต่อย่างใด
 • ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อ : ข้อมูลในส่วนนี้คุณสามารถเลือกที่จะกรอกหรือไม่ก็ได้ หากคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อ เราจะเก็บข้อมูลได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เมื่อข้อมูลได้รับการยืนยันและเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์ให้ลบข้อมูลออกจากระบบได้

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บมาไปใช้อย่างไร

เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เก็บผ่านเว็บไซต์ของเรามาใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้ในการยืนยันว่า การกรอกข้อมูลแต่ละครั้งทำโดยบุคคลที่มีตัวตน มิได้เป็นการสแปมระบบ
 • เพื่อตรวจสอบความเป็นปัจเจกของแหล่งข้อมูล และ เพื่อระบุข้อมูลที่มาจากแหล่งผู้ให้ข้อมูลเดียวกัน
 • เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ความยินยอม

ข้อมูลการสังเกตการณ์สถานการณ์และเหตุผิดปกติในการเลือกตั้งท้องถิ่นจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะเท่าทีผู้ประสานงานข้อมูลได้คัดกรอง ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ และจะเก็บรักษาไว้โดยเว็บไซต์ อิเล็คชั่นว็อทช์ ไทยแลนด์ (Election Watch Thailand) และจะนำมาจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์และความผิดปกติในภาพรวม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเลือกตั้งเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ได้รับข้อมูลความผิดปกติที่มีความอ่อนไหว เราจะเผยแพร่ข้อมูลต่อเมื่อได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และจะเผยแพร่ต่อสาธารณะเท่าที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมอย่างชัดเจนเป็นรายกรณีเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายงานหรือผู้ให้ข้อมูลเข้ามายังเว็บไซต์อิเล็คชั่นว็อทช์ ไทยแลนด์ (Election Watch Thailand) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลบางส่วนให้กับองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิการเลือกตั้ง สิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน หรือนักข่าว นักวิจัย เจ้าของข้อมูลจะต้องให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นรายกรณีก่อนการส่งต่อข้อมูลเท่านั้น

มาตรการความปลอดภัย

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย ถูกต้องตามความเป็นจริง และทันสมัยอยู่เสมอ การส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมด เพราะมีตัวกลางทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการพื้นที่เกี่ยวข้องระหว่างการเดินทางของข้อมูล ดังนั้น แม้เราพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งมาถึงเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเส้นทาง

การใช้คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นข้อความซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมจะส่งไปยังฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณได้โดยทั่วไป คุกกี้มักมีข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่มาของคุกกี้นั้น ๆ อายุการใช้งานของคุกกี้ และค่ากำหนด ดังนั้น ประวัติการเข้าใช้เว็บไซต์อิเล็กชั่น ว็อทช์ ไทยแลนด์ (Election Watch Thailand) จะถูกบันทึกในรูปแบบของคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณเป็นการชั่วคราว หากต้องการงดใช้หรือบล็อกคุกกี้ คุณสามารถทำการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณได้

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลในระบบ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เท่านั้น เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบของเราทันทีที่หมดความจำเป็นแล้ว ระยะเวลาการเก็บข้อมูลแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหตุผลในการเก็บข้อมูลนั้นๆ

การเข้าถึงและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ถือเป็นของคุณ ดังนั้น คุณจึงมีสิทธิในข้อมูลของคุณดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการแจ้งให้ลบข้อมูลของคุณ
 • สิทธิในการปฏิเสธมิให้จัดเก็บข้อมูลของคุณ
 • สิทธิในการโยกย้ายข้อมูลของคุณ

หากคุณต้องการให้สิทธิใดๆ ที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางอีเมล: electionwatchth@gmail.com หากเราได้รับคำร้องจากคุณแล้ว เราจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาไม่น้อยกว่า 14 วันทำการ